Bonificacions:

Contacti amb nosaltres per a conèixer amb claredat i detall els costos del servei que necessita. L’enviament del pressupost no implicarà, en cap cas, compromís d’acceptació per part del client. Aquest compromís es materialitzarà amb posterioritat mitjançant un document específic signat per les parts que intervenen, on es detallaran les seves dades, els serveis contractats i el seu cost.

 

Depenent del tipus d’encàrrec, del pressupost i de les condicions de pagament acordades es pot aconseguir fins un 50% de bonificació, amb possibilitat d’efectuar pagaments al comptat, a l’avançada o a terminis (fins a 240 dies).

 

Per a poder realitzar amb rigor l’avançament de costos és necessari que ens detalli les dades especificades a continuació:

Classe:  edificació, urbanisme o qualsevol altre de la relació de serveis.

Modalitat: obra nova, rehabilitació, reforma, ampliació, estructura, instal·lacions, consolidació, enderroc, obra civil, urbanització, legalització o altres.

Tipologia:  aïllada  (quatre  façanes),  en testera  (tres  façanes),  entre  mitgeres (dues façanes), volumetria específica, soterrani, infraestructura o altres.

Tipus d’ús:  habitatge col·lectiu, habitatge adossat, habitatge aïllat, local sense ús, aparcament, industria, comerç, hostaleria, sanitari, oficines, educació, cultura, espectacle, esports, reparació façanes, reparació coberta o altres.

Superfície:  de cada ús i per plantes.

Nivell d’acabat:  baix, mitjà, alt.

 

En el cas que per a elaborar l’estudi de costos sigui necessària l’aportació de més informació, ens posarem en contacte amb vostè mitjançant visita personal, telèfon o correu electrònic.

 

Per tal de facilitar aquesta prestació, posem a la seva disposició la possibilitat de realitzar tot el tràmit mitjançant procediments telemàtics.
El fitxer excel a descarregar resta lliure de virus